Is Hugo de Jonge nu helemaal van de pot gerukt?

Hugo de Jonge incapabel en onbetrouwbaar

De Jonge blijft achter woningvoorrang voor statushouders staan: “Anders komt solidariteit onder druk te staan”

Minister Hugo de Jonge blijft achter zijn standpunt staan dat statushouders de komende tijd voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van een woning. Bij WNL op Zondag meldde De Jonge dat dit belangrijk is omdat de doorstroom vanuit de asielopvang compleet is vastgelopen. Op deze manier wil hij de druk op de asielopvang ontlasten.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend de doorstroom van statushouders – mensen die recent een verblijfvergunning hebben gekregen – in asielzoekerscentra naar gemeenten te gaan stimuleren. Een derde van alle opvangplekken in Nederland wordt bezet gehouden door statushouders. Om dit getal naar beneden te krijgen gaat het kabinet ook met een nieuw plan komen: statushouders krijgen in de toekomst sneller een woning toegewezen.

‘Het is hard nodig dat zij uitstromen uit de asielopvang naar huisvesting in gemeenten. Niet alleen om de druk op de asielopvang te verlichten, maar ook voor hun integratie. Gemeenten werken hier hard aan, maar het huisvestingstempo van statushouders is niet voldoende om de taakstelling inclusief achterstanden in te halen’, aldus het kabinet.

“De huidige asielopvang zit te vol met mensen die al een status hebben en een start moeten maken met hun immigratie”, zei De Jonge bij WNL.

De Jonge gaf aan het “heel goed” te begrijpen dat dit voor andere Nederlanders vervelend is, zeker als zij al jaren moeten wachten op een eigen woning.

“Er is alleen wel een wettelijke plicht voor gemeenten om hun taakstelling waar te maken als het gaat om het huisvesten van statushouders”, aldus de minister.

Binnenkort gaat de minister zich ook buigen over de nieuwe plannen rondom de sociale huisvesting, want hij wil niet dat de solidariteit onder druk komt te staan als alles bij het oude blijft. “Anders zet je ook de solidariteit onder gemeenten onder druk.”

Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Lees ook deze berichten: