4000 artsen protesteren

 

4000 artsen & wetenschappers beschuldigen bedenkers covidbeleid van ‘misdaden tegen de menselijkheid’

Een internationale groep artsen en medische wetenschappers heeft een verklaring opgesteld waarin ze zich uitspreken tegen het coronabeleid en de beleidsmakers beschuldigen van potentiële ‘misdaden tegen de menselijkheid’ omdat ze artsen ervan weerhouden om hun patiënten levensreddende behandelingen te geven en wetenschappelijke discussies de kop indrukken.

In het document stellen zij dat de behandelingen die wel worden gegeven, hebben geresulteerd in onnodige ziekte en sterfte. De verklaring is inmiddels ondertekend door meer dan 3900 artsen en wetenschappers.

Bedreigingen, karaktermoord en censuur

De groep artsen en wetenschappers kwam eerder deze maand in Rome bijeen om te spreken over de coronapandemie. Deze top, die werd gehouden van 12 tot 14 september, gaf medische professionals de kans om ervaringen uit te wisselen.

Het document, dat hieronder kan worden gelezen, is tijdens de conferentie opgesteld. De ondertekenaars hadden niet verwacht dat ze het slachtoffer zouden worden van bedreigingen, karaktermoord en censuur.

Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-vaccintechniek, las de verklaring voor tijdens de top in Rome:

Dit is de Nederlandse vertaling van de verklaring, zoals hier verschenen op de website van de ‘Rome Declaration’:

Wij, de artsen van de wereld, verenigd en loyaal aan de eed van Hippocrates, erkennend dat het beroep van geneeskunde zoals wij dat kennen op een kruispunt staat, zien ons genoodzaakt het volgende te verklaren;

OVERWEGENDE dat het onze grootste verantwoordelijkheid en plicht is de waardigheid, integriteit, kunst en wetenschap van de geneeskunde te handhaven en te herstellen;

OVERWEGENDE dat er een ongekende aanval is gepleegd op ons vermogen om voor onze patiënten te zorgen;

OVERWEGENDE dat de beleidsmakers ervoor hebben gekozen om een “one size fits all”-behandelingsstrategie af te dwingen, die leidt tot onnodige ziekte en dood, in plaats van fundamentele concepten van de geïndividualiseerde, gepersonaliseerde benadering van patiëntenzorg te handhaven, waarvan is bewezen dat deze veilig en effectiever is;

OVERWEGENDE dat artsen en andere zorgverleners die in de frontlinie werken en gebruikmaken van hun kennis van epidemiologie, pathofysiologie en farmacologie, vaak als eerste nieuwe, potentieel levensreddende behandelingen identificeren;

OVERWEGENDE dat artsen steeds vaker worden ontmoedigd om een open professioneel discours te voeren en ideeën uit te wisselen over nieuwe en opkomende ziekten, waardoor niet alleen de essentie van het medische beroep in gevaar komt, maar nog belangrijker, tragischer, het leven van onze patiënten;

OVERWEGENDE dat duizenden artsen worden verhinderd om hun patiënten te behandelen als gevolg van barrières die door apotheken, ziekenhuizen en volksgezondheidsinstanties worden opgeworpen, waardoor de overgrote meerderheid van de zorgverleners hulpeloos is om hun patiënten te beschermen in het licht van ziekten. Artsen adviseren hun patiënten nu om gewoon naar huis te gaan (waardoor het virus zich kan repliceren) en terug te keren wanneer hun ziekte verergert, wat resulteert in honderdduizenden onnodige sterfgevallen van patiënten als gevolg van het niet behandelen;

OVERWEGENDE, dat dit geen geneeskunde is. Dit is geen zorgverlening. Dit beleid zou in feite misdaden tegen de menselijkheid kunnen vertegenwoordigen.

EN DERHALVE:

CONCLUDERENDE, dat de arts-patiëntrelatie moet worden hersteld. Het hart van de geneeskunde is deze relatie, die artsen in staat stelt om hun patiënten en hun ziekten het beste te begrijpen, om behandelingen te formuleren die de beste kans op succes geven, terwijl de patiënt een actieve deelnemer is aan hun zorg.

CONCLUDERENDE, dat er een einde moet worden gemaakt aan de politieke inbreuk op de praktijk van geneeskunde en de arts-patiëntverhouding. Artsen, en alle zorgverleners, moeten vrij zijn om de kunst en wetenschap van de geneeskunde uit te oefenen zonder angst voor vergelding, censuur, laster of disciplinaire maatregelen, waaronder mogelijk verlies van licentieverlening en ziekenhuisprivileges, verlies van verzekeringscontracten en inmenging van overheidsinstanties en -organisaties – die ons verder beletten om voor patiënten in nood te zorgen. Meer dan ooit moeten het recht en het vermogen om objectieve wetenschappelijke bevindingen uit te wisselen, die ons begrip van ziekten bevorderen, worden beschermd.

CONCLUDERENDE, dat artsen hun recht om behandeling voor te schrijven moeten verdedigen, waarbij ze eerst het principe in acht nemen, GEEN KWAAD DOEN. Artsen mogen niet worden beperkt in het voorschrijven van veilige en doeltreffende behandelingen. Deze beperkingen blijven onnodig ziekte en dood veroorzaken. De rechten van patiënten moeten, nadat zij volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van elke optie, worden hersteld om deze behandelingen te ontvangen.

CONCLUDERENDE, dat we artsen van de wereld en alle zorgverleners uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten bij deze nobele zaak terwijl we proberen het vertrouwen, de integriteit en de professionaliteit van de praktijk van de geneeskunde te herstellen.

CONCLUDERENDE, dat we de wetenschappers van de wereld, die bedreven zijn in biomedisch onderzoek en de hoogste ethische en morele normen handhaven, uitnodigen om een beroep te doen op hun vermogen om objectief, empirisch onderzoek uit te voeren en te publiceren zonder angst voor represailles voor hun carrière, reputatie en levensonderhoud.

CONCLUDERENDE, dat we patiënten, die geloven in het belang van de arts-patiëntrelatie en het vermogen om actieve deelnemers aan hun zorg te zijn, uitnodigen om toegang te eisen tot wetenschappelijk onderbouwde medische zorg.

TEN BLIJKE WAARVAN ondergetekende deze Verklaring heeft ondertekend met ingang van de datum waarop deze voor het eerst is geschreven.

[WND via American Greatness]

Wat er in de covid-vaccins zit

Wat er in de covid-vaccins zit en niet op de bijsluiters staat

De Amerikaanse microbioloog dr. Robert Young en zijn team onderzochten de inhoud van de covid-vaccins van de vier grote leveranciers. Ze vonden tal van ingrediënten die niet op de bijsluiters staan, zoals nano grafeenoxide, nano aluminium en zelfs parasieten. Hun conclusies: a) het zijn geen vaccins en b) ze zijn zeer giftig en c) het niet informeren van het publiek over de volledige inhoud van deze substanties is een schending van de Code van Neurenberg van 1947.

Dr. Robert Young en zijn team (*) publiceerden hun bevindingen in februari van dit jaar. Op 11 september volgde een update.

Dat we tot voor kort niet precies wisten wat er in die vaccins zit is uiteraard heel vreemd. Het heeft te maken met het feit dat er patenten op rusten. Een groot deel van de inhoud is daarom bedrijfsgeheim. Daardoor weet de overheid die deze producten aanschaft niet precies wat zij koopt en de geinjecteerde weet niet precies wat hij of zij krijgt ingespoten. Een bizarre situatie, die het gevolg is van de paniek die ontstond toen er door de WHO een pandemie werd uitgeroepen. Inmiddels weten we dat er geen pandemie was of is.

Dankzij onderzoeksteams als ddat van dr. Robert Young en klokkenluiders zoals Karen Kingston beginnen we nu te zien wat er nog meer in de ‘vaccins’ zit dan wat op de bijsluiters staat.

covid-vaccins bevatten grafeenoxide

Grafeenoxide

De ‘vaccins’ blijken grote hoeveelheden nanodeeltjes te bevatten van grafeenoxide, aluminium, mangaan, ijzer en andere stoffen. Het meeste grafeen vond het team van dr. Young in het Pfizer ‘vaccin’: meer dan 90 procent van de totale inhoud daarvan is grafeenoxide. Bij het Janssen-‘vaccin’ worden de verschillende bestanddelen samengehouden door een soort gelei (glue) die eveneens uit nanografeen bestaat.

Al deze nano-deeltjes oefenen een verzurende werking uit op de vloeistoffen in ons lichaam, zoals ons bloed. Een gevolg daarvan kan trombose zijn (bloedklontering). Deze nanodeeltjes zijn vooral zo gevaarlijk omdat ze door hun ongelofelijk kleine omvang ons afweersysteem ongemerkt kunnen passeren. Zo kunnen ze onder meer de barrière naar ons beenmerg en naar onze hersenen doorbreken.

Uit een intern memo van producent Pfizer, dat in het bezit is van dr. Young, blijkt dat de inhoud van het vaccin zich in het lichaam verspreidt en zich uiteindelijk concentreert in testikels en eierstokken (70 procent) en beenmerg (20 procent). Dit is geen toeval, aldus dr. Young, maar doelbewust zo ontworpen.

Magnetisch

Dr. Young en zijn team stelden verder vast dat de nanodeeltjes magnetisch zijn en van buitenaf via elektromagnetische straling (denk aan 5G en wifi) beïnvloed kunnen worden. Dit is een belangrijke bevestiging van de vele meldingen op social media over metalen voorwerpen die aan de injectieplek bleven kleven. De vaccins hebben daadwerkelijk ingrediënten die magnetisch zijn.

In de noten aan het eind van de studie wordt uitgebreid ingegaan op de link met elektromagnetische straling. In de beide interviews onder dit artikel spreekt dr. Young over het op deze wijze van buitenaf beïnvloedbaar maken van geïnjecteerde mensen.

Geen vaccins

Zijn onderzoeksteam onderscheidt drie soorten van giftigheid van de covid-vaccins van de vier producenten: ze zijn magnetotoxisch, cytotoxisch en genotoxisch.

Dit is de conclusie van deze studie over alle vier de covid-vaccins (op pagina 47 van de pdf):

“Deze Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca- en Janssen-producten zijn GEEN vaccins, maar complexe aggregaten van nanodeeltjes van grafeenoxide en andere nano bestanddelen, die gehecht zijn aan genetisch gemodificeerde nucleïnezuren van mRNA van dierlijke of vero-cellen en cellen van geaborteerde menselijke foetussen (..).

Nogmaals, de ingrediënten in deze zogenaamde vaccins zijn zeer magnetotoxisch, cytotoxisch en genotoxisch voor celmembranen van planten, insecten, vogels, dieren en mensen en hun genetica, wat al heeft geleid tot ernstige verwondingen (geschat op meer dan 500 miljoen) en/of mogelijk de dood (geschat op meer dan 35 miljoen).”

 

(*) De meeste teamleden willen anoniem blijven vanwege mogelijke represailles.

Klik hier voor een korte samenvatting van de studie

Dit is de link voor de online versie van het volledige document:
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

KLIK HIER om het volledige document te DOWNLOADEN als pdf.

Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

Doof, blind, dood

Doof, blind, dood: eerste cijfers over prikbijwerkingen bij kinderen
kinderen
Foto: 14-jarige krijgt coronavaccin (Navy Medicine CC0)

Doof, blind, dood:

De eerste cijfers over prikbijwerkingen bij kinderen

De coronaprikken brengen niet alleen schade toe aan volwassenen, maar ook aan kinderen. Dr. Jane Ruby heeft zich verdiept in de cijfers over bijwerkingen en zei in de Stew Peters Show dat in de Verenigde Staten 73 kinderen van zes tot 17 jaar oud permanent blind zijn geraakt en 48 kinderen in dezelfde leeftijdscategorie permanent doof zijn geworden.

Daarnaast heeft de Universiteit van Californië – Davis onderzoek gedaan naar hartproblemen bij 12- tot 17-jarigen. Het onderzoek, waarbij specifiek is gekeken naar myocarditis, laat zien dat dergelijke problemen zich vooral voordoen na de tweede prik.

Vier keer meer kans

Over de ernst en langetermijnschade is helemaal niets bekend, benadrukte Ruby, die aan de bel trekt over de bijwerkingen. Ze voegde toe dat er inmiddels 14 kinderen zijn overleden na vaccinatie.

Een kind heeft vier keer meer kans om ernstige hartproblemen te krijgen na vaccinatie dan in het ziekenhuis te belanden of te sterven als gevolg van corona, voegde presentator Stew Peters toe.

Dit moet worden stilgelegd

“Het gaat niet langer om gezondheid,” reageerde dr. Ruby. “Ik denk dat we dat allemaal weten. Dit moet worden stilgelegd. We moeten een manier vinden om dit te stoppen. Ouders, word wakker.”

Doof, blind, dood: Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

WIJ GAAN DIT WINNEN

WIJ GAAN DIT WINNEN

LEZING VAN ERNST WOLFF DIE VIRAAL GAAT

door  | 2 sep 2021 | COVID-19

“Niets in de politiek gebeurt toevallig, als zich iets voordoet, dan kun je erop wedden dat dit precies zo gepland was” – Franklin D. Roosevelt

De must-see lezing van Ernst Wolff geeft niet alleen aan wat het plan is, maar ook wat er voor nodig is om te winnen. Wolff slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop en ik raad iedereen aan om een half uur van zijn tijd te investeren om te kijken! In zeer compacte bewoordingen schetst hij een compleet beeld van waar we nu zitten, waar we naartoe gaan, en wat er nodig is om het tij te keren.

Dit moet je echt even kijken, verhelderend en duidelijk waar het allemaal om gaat.

WIJ GAAN DIT WINNEN Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Duitse media Wakker?

Duitse media Wakker?

Duitse media openen de aanval op dictatoriale coronamaatregelen: ‘Een methode van terrorismebestrijding wordt ingezet!’

Het heeft tijden geduurd, en in Nederland is het nog steeds niet het geval, maar bij onze oosterburen zijn de media dan eindelijk iets van wakker aan het worden. Want – jawel! – ze hebben de aanval zowaar ingezet op hun eigen kabinet vanwege de totaal belachelijke coronamaatregelen die daar ingevoerd (gaan) worden. 

De Telegraaf lijkt bereid te zijn het Duitse voorbeeld de komende tijd ietwat na te volgen, want die krant besteedt zowaar aandacht aan de berichtgeving in de Duitse kranten. Die Welt wordt bijvoorbeeld geciteerd. “Geschonden vertrouwen in de rechtsstaat is moeilijk te genezen. Het wantrouwen blijft. De controle- en restrictiefeestjes van de Duitse politiek als zogenaamde coronamaatregelen gaan verder,” schrijft hoofdredacteur Ulf Poschardt bijvoorbeeld. Ook heeft hij het over de “massale inbreuk op grondrechten.”

“Meer dan een voorproefje van de dystopie van een politiestaat, geeft dit blijk van de gigantische onbeholpenheid van de politiek verantwoordelijken, wanneer een methode van terrorismebestrijding wordt ingezet bij onschuldige families,” schrijft hij geheel terecht vervolgens.

In Duitsland gaat de zogenaamde  3G-regel (gevaccineerd, genezen of negatief getest) gelden. De vaccinatiesamenleving is daar binnenkort een feit. Dit is natuurlijk totalitair tot op het bot, en wordt nog erger als je bedenkt dat mensen de test ook nog eens helemaal zelf moeten betalen. Let wel, zonder één van die drie g’s komen Duitsers dan bijna nergens meer binnen. Geen bezoek aan de kapper of andere contactberoepen voor mensen zonder een ‘g’. En de horeca is al helemaal off limits.

Ook de Frankfurter Allgemeine roert zich. De kop van het artikel? ‘De meest brutale verbroken belofte van deze regering.” In het stuk, dat geciteerd wordt door De Telegraaf, wordt vervolgens gesteld: “Kubicki ziet een ’dreigende vaccinatieplicht’ in de nieuwe aankondigingen van de federale regering. Die heeft altijd gezworen dat er geen verplichte vaccinatie zou komen. Maar het geplande einde van gratis testen is ’extreem asociaal’.”

En jawel, ook Bild is woest en wordt geciteerd door de VVD-krant. “Constitutioneel gezien maakt het niet uit of je een verplichte vaccinatie ook als zodanig aanwijst, of deze verbergt achter een term als 2G in plaats van 3G. Want qua doelstellingen en werking is het gelijk aan een directe vaccinatieplicht als de overheid niet-gevaccineerde mensen uitsluit van het maatschappelijk leven.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. En ja, dat is ongelooflijk erg.

De Nederlandse politiek kopieert altijd wat er in Duitsland gebeurt. Als onze mainstream media dat nu ook doen zie ik de komende maanden toch met iets van hoop tegemoet. Want ons kabinet kan alleen wegkomen met dictatoriaal wanbeleid omdat de media het laten gebeuren. Als zij de aanval openen, is het afgelopen met dit coronafascisme.

In dit artikel
Duitse media Wakker? Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen
Michael Van Der Galien

Michael (of Mike) van der Galien is redacteur-uitgever van De Dagelijkse Standaard en freelance blogger/opinionado. Volg hem op Twitter: @GalienMichaelNL.

Meer…

Duitse media Wakker? Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen
ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

Complot? Nee de harde realiteit!

Complot? Nee de harde realiteit!

Rutte probeerde zich op vragen van Gideon van Meijeren over de Great Reset van Klaus Schwab nog te redden door het Tweede Kamerlid weg te zetten als een complotdenker.
Dit keer ontkwam hij niet met zijn routinematige leugens. Het is geen samenzweringstheorie meer. Rutte hoort tot de clique van het in Davos gevestigde World Economic Forum (WEF). Maar hij staat niet alleen. Een hele generatie politieke leiders komt inmiddels uit de stal van Klaus Schwab.

Een Duitse journalist Ernst Wolff dook in de geschiedenis van deze praatclub.
Een onderzoek was niet eenvoudig. De deelnemerslijsten van 1992 tot 2005 zijn namelijk verdwenen van de WEF-website en de jaren daarna vormen een grijs gebied.  Mogelijk dat toen veel van de huidige politici en machthebbers de klasjes van Schwab bezochten. Alle deelnemers vanaf 2016 staan wel online. Enig speurwerk resulteerde in een aantal verrassende vondsten.

Helmut Kohl

De WEF begon als een ontmoetingsplek voor grote ondernemingen. Op een gegeven moment begreep Schwab dat hij politici nodig had om zijn dystopische en megalomane ideeën te realiseren. In 1990 kwam Helmut Kohl samen met de laatste voorzitter van de ministerraad van de DDR bij Schwab. Zij organiseerden de hereniging van Duitsland.

Bill Gates
In de eerste lichting van de Young Global Leaders of the Future in 1992-93 zat vervolgens een destijds nog onbekende Angela Merkel. Haar klasgenoten waren onder meer Nicolai Zarkozy, Tony Blair, Gordon Brown, Victor Orbán en Bill Gates. Ook de latere Duitse gezinsminister Claudia Neuten was van de partij. Wolff beschrijft dat deze mensen wekenlang met elkaar doorbrachten en zo een enorm netwerk bouwden. Ze volgden samen cursussen en wisselden telefoonnummers uit. Het verbaast dan ook niet dat Angela Merkel het mobiele nummer van Bill Gates heeft.

Mark Rutte
In de jaren daarna traden naast leden uit de Rothschildfamilie, grote namen uit de digitale industrie zoals Steve Balmer van Microsoft en kopstukken uit de media zoals Anderson Cooper van CNN ook bekende presentatoren van de BBC en de Duitse publieke omroep toe tot de stal van de WEF. Net als de Duitse minister van volksgezondheid Jens Spahn en de Franse president Emmanuel Macron. Tal van Nederlandse Kamerleden en politici zijn eveneens op de website van de WEF te vinden. Rutte neemt een speciale plaats in bij Klaus Schwab.
Complot? Nee de harde realiteit. Mark Rutte staatscrimineel en landverrader nr. 1 Adnieuws.com

In 2019 ontving hij nog de Global Citizen Award uit diens handen. Ze ontmoeten elkaar regelmatig.

Complottheorieën
Klaus Schwab is de drijfveer achter het dystopische en megalomane idee van de Great Reset die moet leiden tot de Nieuwe Wereldorde. Rutte prees het boek waarin Schwab zijn utilitaristische visie beschrijft als ‘een hoopvolle analyse voor een betere toekomst’. Dat verklaart een hoop.

Het boek schetst een samenleving waarin fundamentele mensenrechten en vrijheden plaatsmaken voor een surveillancestaat waarin het belang van het individu niet meetelt. Een neocommunistische heilstaat die haar onderdanen middels digitale armbanden continu volgt.

Medische dictatuur

Als we naar Nederland kijken, kan een objectieve waarnemer vaststellen dat het kabinet Rutte de Nederlandse rechtsstaat en economie sloopt en geleidelijk een medische dictatuur installeert. Burgers die weigeren een experimentele injectie te accepteren worden binnenkort uitgesloten van de samenleving.

Dit catastrofale beleid is niet meer te verklaren vanuit een onkunde die de bevolking doorgaans aan politici toedicht. Het kabinet voert in samenwerking met het parlement, de grote sociale mediaplatformen, de mainstream media en andere aan de WEF verbonden invloedrijke stakeholders evident een agenda uit die past binnen de leer van Schwab. De bevolking staat daarbij buitenspel. Dat is geen complottheorie maar een onaangename werkelijkheid. Gideon van Meijeren noemde dit terecht een machtsgreep. Dat is namelijk wat dit is.

Mark Rutte en de hele Clan ( ook Hugo de Jonge etc etc) moeten gearresteerd worden voor landverraad en voor het leven achter de tralies!

Mededeling zie foto
Complot? Nee de harde realiteit. Adnieuws.com

 

Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Covid paspoort van de baan in UK

Covid paspoort van de baan in UK

UK Health Secretary just confirmed the government has dropped plans for a vaccine passport.

According to multiple news outlets, UK PM Borris Johnson is set to scrap vaccine passport requirements come winter due to poor polling and community pressure.

The UK will instead focus on a booster shot regime.

With a high percentage of the population double dosed there has been 1054 vaccinated deaths and 536 unvaccinated deaths (between Feb 1st to Aug 29th 2021).

Vaccination passports are being viewed as a redundant measure in light of ongoing community transmission. New research also suggests that domestic vaccine passports increases hesitancy and distrust of governments.

Sources

https://www.independent.co.uk/news/health/uk-covid-jabs-vaccine-passports-b1917959.html

https://www.independent.co.uk/news/health/covid-news-live-vaccine-uk-children-b1918583.html

Covid paspoort van de baan in UK Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Meldpunt Vaccinatie gelanceerd

Meldpunt Vaccinatie gelanceerd: ‘Alle signalen die wij binnenkrijgen, wijzen op een noodsituatie’

De website van het Meldpunt Vaccinatie, een initiatief van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, is online. Bij dit meldpunt kunnen mensen bijwerkingen en overlijdensgevallen melden die zijn opgetreden na vaccinatie met één van de coronavaccins.

“Het meldpunt is opgericht omdat wij ons ernstig zorgen maken over de registratie van bijwerkingen en overlijdensgevallen door het Lareb, de officiële overheidsinstantie die bijwerkingen van medicijnen registreert,” aldus de BPOC2020.

“Het aantal meldingen van overlijdensgevallen dat wij ontvangen hebben, ligt ongeveer drie keer zo hoog als bij het Lareb. Bovendien heeft het Lareb nog geen enkele openheid gegeven of er tussen de bij hen geregistreerde meldingen en de vaccinaties een causaal verband is gevonden,” vervolgt de commissie.

Noodsituatie

Het werkelijke aantal meldingen ligt hoger omdat de BPOC2020 nog niet alle melders heeft kunnen bellen. Aan de hand van de meldingen wordt een onderzoeksrapport opgesteld dat de commissie zal gebruiken in een op zeer korte termijn te voeren kort geding tegen het ministerie van Volksgezondheid.

Met het kort geding hoopt de commissie te bereiken dat de vaccinaties onmiddellijk worden geschorst. “Alle signalen die wij binnenkrijgen, wijzen op een noodsituatie,” zegt commissievoorzitter Pieter Kuit in een videoboodschap.

Agnes Kant, directeur van het Lareb, heeft de BPOC2020 uitgenodigd om op 9 september in gesprek te gaan. Het is voor ons belangrijk dat het Lareb op de hoogte is van de registraties die wij hier hebben ontvangen, aldus Kuit.

Diepgaand onderzoek

Ondertussen gaat het kort geding gewoon door, benadrukt hij. “De BPOC2020 is van mening dat de vaccinatiecampagne onmiddellijk dient te worden geschorst teneinde diepgaand onderzoek naar de vaccins en de eventuele causaliteit tussen de meldingen van overlijden en gezondheidsschade, en de vaccinaties, te kunnen doen.”

Bij het Meldpunt Vaccinatie zijn 1504 overlijdens en 1496 gevallen van ernstige gezondheidsschade na coronavaccinatie gemeld.

Meldpunt Vaccinatie gelanceerd Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

Testen zonder symptomen

Testen zonder symptomen

Totaal zinloos, nog afgezien van het feit dat er GEEN cov en/of besmettelijkheid daarvan vastgesteld kan worden. Hoezo dan pandemie?? Aaah een PLANdemie dus……………….

Testen zonder symptomen, totaal zinloos Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Stop massaal vaccineren aldus Dr. Ryan Cole

Stop massaal vaccineren aldus Dr. Ryan Cole

Interview met dr. R. Cole. Hij is een klinisch patholoog-anatoom met PhD onderzoeks ervaring in immunologie.
In zijn lab ziet hij een flinke afname van CD8 cellen in het bloed van gevaccineerden
Dit is zeer alarmerend, want deze cellen houden andere infecties en bijvoorbeeld kanker in het gareel.
Hij ziet sinds 1 januari meer gevallen van herpes, HPV, gordelroos infecties, maar ook 20x vaker baarmoederslijmvlieskanker (vergeleken op jaarbasis) en meer dikke melanomen.
Hij maakt zich zorgen over de komende jaren.
Ook haalt hij het vruchtbaarheidsonderzoek van P F I Z E R even aan, wat op ratten gedaan is. Ratten zijn zeer vruchtbare wezens. Het
v a c c i n leidde tot 16 procent minder vruchtbaarheid. En er wordt onder mensen geen actief onderzoek naar gedaan.
Hij weet dat veel zorgmedewerkers de prik weigeren, omdat ze veel van die bijwerkingen hebben gezien en vindt het verplichten ronduit crimineel.
Link naar volledig interview
(met dank aan K. Berkenveld)
Stop massaal vaccineren aldus Dr. Ryan ColeAdnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid

Minister Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid en die van Europa!

Minister Sigrid Kaag, werd ooit buiten gekegeld als ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse zaken omdat ze haar huwelijk had verzwegen met een Palestijn, die familiale banden heeft met de inmiddels gelukkig overleden terrorist en Palestijns leider Yasser Arafat. Al zou ze een relatie hebben met de klokkenluider van de Notre Dame, dan zou dit geen enkel probleem moeten zijn geweest, maar iemand als partner kiezen die verkeert in middens waarvan een beetje redelijk en beschaafd mens zegt “hier wil ik niks mee te maken hebben”, zoals Palestijnse (als activisten vermomde en verdoken)  terroristen is bevreemdend en bovendien een veiligheidsrisico voor de Nederlandse staat en voor het bevriende land Israël waar veel Nederlanders met een Joodse achtergrond na de Tweede Wereldoorlog een beschermde thuis vonden.

Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Vorige week zondagavond…..Terwijl zich in Kaboel, Afghanistan, een vreselijk drama afspeelt met grote risico´s voor aldaar nog aanwezige Europeanen, leden van de coalitie en Afghaanse helpers  die de Nederlandse troepen met beveiligen en tolken bijstonden, zit Kaag met socialiste Ploumen en Jesse “wannabe Klavertje 4”  te schransen om via een achterpoort de wens van de Nederlandse kiezer te negeren en een coalitie over links te bekokstoven met inbegrip van alle manipulerende spelletjes om de ChristenUnie buiten de deur te houden op een bruuske en ronduit achterbakse wijze.

Kaag had daar niet horen te zitten. Kaag had in de situation room van haar ministerie moeten zitten om met haar NAVO-partners en EU-collega´s (deels overlappend)  te overleggen hoe Nederland zo efficiënt mogelijk haar burgers, haar helpers maar ook  zoals verdragsmatig is bepaald, ingezetenen van andere EU lidstaten zou kunnen evacueren.

Niets is minder waar. Maagje vullen en juist niet over echte belangrijke zaken lullen. De arrogantie ten top. In een beschaafd land moeten de politieke spelletjes dan maar even wachten. Het redden van onschuldige mensenlevens kan niet wachten in een crisissituatie. Het lijkt de beschavingsgraad aan te geven van een hautaine dame die door steeds meer mensen met argusogen wordt bekeken.

Kaag die zo graag Europeaantje speelt. Kaag die nog steeds de portefeuille Europese Zaken heeft. Kaag die dineert, terwijl onze Nederlandse en Europese medeburgers voor hun leven vrezen, begrijpt het niet.  Haar is in principe ernstig plichtsverzuim te verwijten. Of wordt Kaag “ook niet gevreten” door haar collega´s Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie en Mark Rutte, demissionair premier? Laten ze Kaag bewust domme fouten maken en hebben zij een back up plan? Het lijkt er wel een beetje op. Er was al sprake van een mogelijke competentiestrijd tussen de Nederlandse ministeries van defensie en buitenlandse zaken, zo wisten de Nederlandse media eerder te melden.

Een zware omissie wat betreft acute en actuele dossierkennis ontstond gedurende het voorgaande. Kaag bleef erbij dat er geen Nederlanders geëvacueerd waren. Echter de realiteit leerde ons dat onze Duitse vrienden op vier verschillende vluchten Nederlanders al in veiligheid hadden gebracht. Heeft Kaag dan geen contact met haar Duitse ambtgenoot of is Kaag gewoon informeel terzijde geschoven en zo ja waarom dan?

In dankbaarheid aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken  laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Nederland deze dagen rond de 69 Duitsers heeft geëvacueerd.
Gelukkig dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uit meer mensen bestaat dan alleen Kaag. Het feit dat de minister niet expliciet bedankt werd is een politieke en verdiende steek van je welste. Kaag stelt in de feitelijke evacuatie niets voor. Het is het consulaire noodteam en daarnaast de militairen die de missies uitvoeren, beveiligen en vliegen, die de pluimen verdienen.

Langzamerhand kunnen we steeds meer hypotheses, onder voorbehoud van andere uitkomsten door waarheidsvinding,  als aannemelijk  beschouwen.

Hard feit: gedurende een diner met twee mensen die geen deel uitmaken van de regering en dus ook geen hoogste security clearance hebben kun je niet rustig gaan eten als er in alle vertrouwelijkheid ambtsberichten en gegevens worden gedeeld die van belang zijn voor de evacuatie.  Als je die stukken leest, dan lees je die in de besloten en beveiligde omgeving van je kantoor. In een restaurant kun je niet zomaar even ergens gaan staan bellen zonder 0,0% risico om ongewenste toehoorders te hebben als er extreem gevoelige zaken worden besproken.

Natuurlijk was Kaag  te laat om maatregelen te nemen. De voormalige chef van de civiele inlichtingendienst AIVD en  generaal b.d. der Nederlandse landstrijdkrachten Rob Berthololee  was  was klip en klaar. “Nederland had eerder plannen moeten maken om tot evacuatie van tolken en andere helpers over te kunnen gaan”.  Dit is een strategische sneer naar Kaag. Immers de consulaire dienst van Buitenlandse Zaken die is belast met het verstrekken van laissez-passers  en andere benodigde documenten en stempels, opereert onder politieke verantwoordelijkheid van Kaag.

Terug naar de oud AIVD-chef Bertholee. Indirect zegt Bertholee naar mijn mening “Kaag,  je bent een onbetrouwbare en uiterst incompetente dame”.  Bronnen binnen en rond de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten lieten aan Facts Found overduidelijk weten dat Kaag niet alleen als onbetrouwbaar en incompetent wordt bezien.  Er zijn in die kringen mensen werkzaam die haar gewoon voor geen meter vertrouwen zo onze bronnen melden. Gelet op haar dubieuze contacten in de Palestijnse en Arabische wereld, wordt zij in bepaalde kringen als een gevaar beschouwd voor de nationale veiligheid van Nederland, als een gevaar voor de veiligheid en stabiliteit van de Europese Unie en die van Israël. Geïrriteerde tongen twijfelen zelfs aan haar integriteit en loyaliteit. Dat is een wantrouwen met een ongekende impact op de betrouwbaarheid van het departement Buitenlandse Zaken.

De vraag die op  dit moment is gerezen luidt of Kaag wel een volledige security clearance heeft om kennis te nemen van  alle vertrouwelijke en geheime missies en bijbehorende staatsgeheimen. Immers Kaag was niet actief acterend als minister van Buitenlandse Zaken op het moment van die bewuste zondag dat het er om spande. Is minister Kaag niet tegen beter weten in door D66 na het vertrek van Stef Blok geduwd op de ministerspost van Buitenlandse Zaken met de gedachte “er heerst corona en we verwachten geen acute grote geopolitieke veiligheidsvraagstukken” ?

Een parlementaire enquete waarbij alle betrokkenen onder ede gehoord worden is toch het minste wat we mogen verwachten.

Wat betreft crisisbeheersing: Vanaf het moment dat er signalen komen dat er problemen gaan ontstaan, dan ga je als de donder met je partners binnen de EU en met je partners binnen de NAVO coördineren om mensen weg te halen. In plaats van coördinatie heerste er chaos in Nederland maar ook elders.

Lees verder klik hier

Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Verontrustend: Corona idioterie ten top!

Verontrustend: Corona idioterie ten top!

Australische minister van volksgezondheid: “We moeten accepteren dat dit de Nieuwe Wereld Orde is”

Op verontrustende beelden uit Australië is te zien hoe een kabinetslid uit New Wales verklaart dat de “Nieuwe Wereld Orde” is begonnen, terwijl de regering het land opnieuw opsluit vanwege COVID.

Brad Hazzard, minister van Gezondheid en Medisch Onderzoek van New Wales, deed de bezorgdheid over de lockdown af als “dat is gewoon hoe het is” en beweerde dat de burgers dit paradigma van de “Nieuwe Wereld Orde” moeten “aanvaarden”.

“Dit is een wereldwijde pandemie,” zei Hazzard zaterdag. “Het is een gebeurtenis die eens in de 100 jaar voorkomt. Dus je kunt verwachten dat we van tijd tot tijd overdracht zullen hebben, en dat is gewoon zoals het is.”

Als onderdeel van het “Nieuwe Wereld Orde” model, zijn de volgende maatregelen aan Australische burgers opgelegd:

  • Buiten samenkomsten beperkt tot 2 personen
  • lichaamsbeweging niet verder dan 10 km van huis toegestaan
  • Winkelen verboden
  • 1 persoon in het huishouden mag boodschappen doen voor eerste levensbehoeften
  • Begrafenis beperkt tot 10 personen

Als dat onredelijk en autoritair klinkt, dan is het dat ook.

Vorige week nog registreerde Australië zijn eerste(!) COVID-dode van 2021…………….Dus 1 persoon sterft, en nu moet een land van meer dan 25 miljoen voor altijd in Lockdown. Welkom bij de Great Reset agenda van de Nieuwe Wereld Orde.

Verontrustend: Corona idioterie ten top! Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

De ‘corona’ spoedwet

De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie voorbereid

Arno van Kessel is advocaat van Artsen voor Waarheid en deed aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis. Covid-19 is een project dat al geruime tijd vóór de pandemie is gepland. “Er is sprake van een criminele organisatie.” In de lezing die hij onlangs gaf deed hij talloze opzienbarende beweringen.

Arno van Kessel is bekend van het zogenaamde ‘Blauwe Boek’. Als advocaat van Artsen voor Waarheid heeft hij de aangifte tegen Mark Rutte en alle medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis opgesteld. Arno van Kessel heeft tijdens zijn toespraak verklaard, dat hij als advocaat geen onwaarheden kan en mag verkondigen. Een advocaat wordt geacht de waarheid te verkondigen, waarbij deze onder tuchtrechtelijk toezicht van de Orde der Advocaten staat. Om die reden zegt hij dat hij al zijn uitspraken kan onderbouwen. De feiten die hij ontdekt heeft wijken af van de fictieve realiteit die ons wordt voorgespiegeld.

Een pandemie als onderdeel van een project

Doordat zijn cliënt Artsen voor Waarheid hem vroeg om naar de juridische kant van het coronabeleid te kijken, ontdekte Arno van Kessel dat er allerlei zaken niet klopten. “Ik ben er achter gekomen dat Covid-19 geen ziekte is, het is een project.” Het Covidproject is in 2015 gestart. C.O.V.ID is de afkorting van het Certificate Of Vaccination ID, ook wel bekend als ID2020, een project van Bill Gates. “Iedereen krijgt een digitaal nummer. Dat nummer komt niet meer op je pasje, want dat nummer is gewoon je lichaam. Het lichaam is dadelijk je ID-nummer.” Dit heeft alles te maken met Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e eeuw) en plannen voor de Great Reset.

Contract met de Verenigde Naties

Ruud Lubbers heeft op 14 juni 1992 namens het Nederlandse grondgebied een belangrijk contract getekend: Agenda 21, de agenda voor de 21e eeuw. Dat is een contract met de Verenigde Naties, een vereniging opgericht door de Rockefeller Foundation. Landen konden onder bepaalde voorwaarden lid worden. In 2015 is daar een ander contract bij gekomen, Agenda 2030, wat door Mark Rutte is ondertekend. Het parlement voert deze agenda uit en zal daar niet vanaf wijken. In 2019 is er nóg een document ondertekend, de accelerator, de versneller van Agenda 2030.

Begin 2019 al, een jaar vóór de corona-uitbraak, bereidde men de spoedwet voor

De plandemie is onderdeel van een grotere agenda en is lange tijd voorbereid. Arno van Kessel kwam daar achter toen hij in mei 2020 via de Orde van Advocaten de po-advocatencursus ‘corona spoedwet’ volgde. “Die spoedwet nou, was veelomvattend moet ik zeggen.” Hij kreeg te horen dat men al in het 1e kwartaal van 2019 was begonnen deze te schrijven. Dat is opmerkelijk want het ‘killervirus’ is volgens het narratief van de overheid formeel voor het eerst in februari 2020 naar buiten gekomen. Ondanks dat hij de opmerking van zijn professor nog niet heeft kunnen verifiëren begreep hij vanaf dat moment dat er zaken niet klopte. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de uitgebreide en uitgewerkte spoedwet in een paar weken was geschreven.

Beleidsmakers zijn in dienst van het World Economic Forum

De makers van Agenda 21 willen wereldcontrole en de landsgrenzen opheffen. Vandaar dat ze Covid-19 maakten. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) is de baas van Mark Rutte, Boris Johnson, Macron, enz. “Ze staan ook deels op de loonlijst.” Mevrouw Sigrid Kaag is gewoon opgeleid door het WEF, staat nog steeds op de loonlijst. Ze is hier minister, maar ze staat op de loonlijst van de WEF.” Mensen zoals Kissinger en Rockefeller financieren het WEF.

Lees meer klik hier!

De ‘corona’ spoedwet , Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

De PCR test deugt niet!

De PCR test deugt niet! Het heeft nooit kunnen aantonen of iemand “geïnfecteerd” , “besmettelijk ” of ziek is van Covid !

Toch wordt/werd deze test als graadmeter gebruikt voor een pandemie die dus helemaal geen pandemie was! Oplichterij dus, puur om de bevolking wereld wijd te onderwerpen, te elimineren door gifspuiten en te controleren. Big Brother is Watching you!

ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

Verslechtering situatie door massale vaccinatie!

Verslechtering situatie door massale vaccinatie!

Uitvinder mRNA-vaccintechnologie: het lijkt erop dat het worstcasescenario gaat uitkomen

Anthony Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, zei deze week dat de nasale titers bij gevaccineerden en ongevaccineerden gelijk zijn. Een titer is een getal waarmee de hoeveelheid antistoffen wordt uitgedrukt.

NBC News schreef dat die titers bij gevaccineerden zelfs hoger zijn dan bij ongevaccineerde mensen en baseerde zich daarbij op uitspraken van een anonieme overheidsfunctionaris.

https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-dangerous.html
“Dit is precies wat je zou verwachten bij antilichaam-gemedieerde versterking van infectie,” zei Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-vaccintechnologie, in Bannons War Room. Wat wordt hiermee bedoeld? Het vaccin zorgt ervoor dat het virus besmettelijker wordt en zich sneller gaat vermenigvuldigen.

Dit is waar vaccinologen al sinds het begin voor waarschuwen
“Dit is de ergste nachtmerrie van vaccinologen,” aldus Malone. Hij wees erop dat het eerder is gebeurd. Zo stierven tijdens de vaccinatiecampagne tegen het respiratoir syncytieelvirus in de jaren zestig meer gevaccineerde dan ongevaccineerde kinderen. Het gebeurde ook bij het denguevaccin en vrijwel alle andere coronavaccinprogramma’s die ooit zijn opgezet.

“Dit is waar vaccinologen zoals ikzelf al sinds het begin voor waarschuwen,” zei hij.

Malone zei verder dat dr. Fauci liegt en dat de overheid verdoezelt wat hier gebeurt. “Ik wil niet alarmistisch klinken, maar het lijkt erop dat het worstcasescenario gaat uitkomen.”

Vaccinatiecampagne staken
Hij wil ook graag iets rechtzetten: “De mutaties die opduiken, worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door mensen die zijn gevaccineerd, niet door ongevaccineerden.”

Als wordt bewezen dat er sprake is van antilichaam-gemedieerde versterking van infectie, moet de vaccinatiecampagne worden gestaakt, benadrukte Malone.

Verslechtering situatie door massale vaccinatie Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Vaccins levensgevaarlijk

Vaccins levensgevaarlijk

DUITSE HOOFDPATHOLOOG SLAAT ALARM OVER DODELIJKE VACCINVERWONDINGEN

De directeur van het Pathologisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg, Peter Schirmacher, heeft meer dan veertig autopsies uitgevoerd op mensen die binnen twee weken na hun vaccinatie waren overleden.

Schirmacher sprak zijn bezorgdheid uit over zijn bevindingen.

Gepubliceerd: 3 augustus 2021

Het regionale dagblad Augsburger Allgemeine berichtte: “Schirmacher gaat ervan uit dat 30 tot 40 procent van hen stierf aan de vaccinatie.

🟠 Naar zijn mening wordt de frequentie van dodelijke gevolgen van vaccinaties onderschat – een politiek explosieve uitspraak in tijden waarin de vaccinatiecampagne aan kracht verliest, de Delta-variant zich snel verspreidt en er wordt gesproken over beperkingen voor niet-gevaccineerde mensen.”

De regering-Merkel reageerde snel op deze “politiek explosieve” verklaring van Heidelberg.

Volgens het Duitse persbureau (dpa) maakte het Paul Ehrlich Instituut bekend dat de uitspraken van Schirmacher “onbegrijpelijk” waren.

De lakei van de kanselier, senior Duitse immunoloog Thomas Mertens verwierp de bevindingen meteen: “Ik ken geen gegevens die het mogelijk zouden maken om hier een gerechtvaardigde uitspraak te doen en ik ga niet uit van een niet-gerapporteerd aantal.”

De immunoloog Christian Bogdan van het Academisch Ziekenhuis Erlangen, lid van de Permanente Vaccinatiecommissie (STIKO), sprak ook de veronderstelling van Schirmacher van een “groot aantal niet-gemelde vaccinatiecomplicaties of zelfs sterfgevallen” tegen.

🟠 De patholoog kreeg echter steun uit zijn eigen gelederen en de Federale Vereniging van Duitse Pathologen stelde dat er meer autopsies moesten worden uitgevoerd van gevaccineerde mensen die binnen een bepaald tijdsbestek na vaccinatie stierven.

Het hoofd van de “werkgroep autopsie” in deze vereniging wilde huisartsen en gezondheidsautoriteiten hiervan bewust maken. Met andere woorden, artsen van de patiënten die binnen enkele dagen of weken na vaccinatie overlijden, moeten in geval van twijfel autopsie aanvragen of de gezondheidsautoriteiten moeten actie ondernemen.

De Federale Vereniging van Pathologen had hier in maart al om gevraagd in een brief aan minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU), maar die bleef onbeantwoord.

De waarschuwing van Schirmacher zou natuurlijk een meercijferige langetermijn miljardenbusiness voor verschillende farmaceutische bedrijven kunnen ruïneren, terwijl de toch al lage bereidheid om de prik in de resterende niet-gevaccineerde groep dramatisch verder te verminderen en uiteindelijk de hele pandemiestrategie van de federale overheid zou kunnen ontrafelen.

Maar de ernst en reputatie van de directeur van het Pathologisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg zijn onaantastbaar.

Schirmacher leidt zelf al een autopsieproject op mensen die zijn overleden aan Covid-19, dat wordt gesubsidieerd door de staat.

Hij breidde daarna zelf de focus uit en deed ook autopsie op meer dan 40 overleden gevaccineerde mensen.

🟠 Ook al zijn zijn resultaten slechts een momentopname, het is een dramatische: 30 tot 40 procent stierf aan de vaccinatie zelf.

🟠 De patholoog noemde “zeldzame, ernstige bijwerkingen van de vaccinatie – zoals cerebrale veneuze trombose of auto-immuunziekten”.

Schirmacher reageerde op de kritiek van enkele collega’s. Hij ontkende een gebrek aan competentie:

“De collega’s hebben het absoluut bij het verkeerde eind, omdat ze deze specifieke vraag niet competent kunnen beoordelen.” Bovendien heeft hij niet geprobeerd paniek te zaaien en is hij geen tegenstander van vaccinaties – Schirmacher zelf is ingeënt.

Het Robert Koch Instituut verwijst ondertussen op zijn website naar de reguliere veiligheidsrapporten van het Paul Ehrlich Instituut. Mocht de komende weken echter blijken dat de politiek, de wetenschap en de media campagne voeren tegen Schirmacher en zijn alarmerende resultaten volledig worden genegeerd, dan zou dat een nieuwe rode vlag zijn met betrekking tot de veiligheid van de producten.

Vaccins levensgevaarlijk Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

ADnieuws over allerlei alternatief nieuws

The show must go on!

The show must go on! 🤮

Lareb weigert 1600 meldingen van overlijden na inenting aan te nemen die door het BPOC2020 zijn onderzocht. Zij doen alsof er niets aan de hand is.

De kamer reageert verontwaardigd op het betoog van Gideon van Meijeren over de straat van onze democratie en de glijdende schaal van medische apartheid. Het uitsluiten van de ongevaccineerden en zij doen alsof er niets aan de hand is.

The Show must go on.

En wat voor show. Kaag blijkt een natuurtalent in het acteren. Haar aanval op collega Rutte doet suggereren dat wij nog zo naief zijn om in het politiek schouwspel te geloven. Wij weten inmiddels wel dat het fictie is.

Kaag, Rutte, Paternotte, De Jonge, Ollongren, Grapperhaus, Schouten, Hoekstra en de lijst gaat door met het meerdendeel van de eerste en tweede kamer. Al deze mensen doen ALSOF zij in dienst zijn van het volk maar voeren in werkelijkheid de visie uit van Klaus Schwab en zijn groep van denkers onder de globalistische vlag van het World Economic Forum.

Er is geen sprake van wanneer die Grote Reset er komt. Die grote reset die is er. Zonder uw instemming besloten en met uw vrijheid en mensenrechten als colateral damage. Het grote onteigenen is begonnen en dat betreft niet alleen de boeren maar ook uw waardevolle eigendommen zullen snel genoeg verdampen want zonder bezittingen heeft u geen rechten. Zo zien zij dat althans.

De revolutie komt van de mensen zelf. Mensen zoals jij en ik. Wij moeten nooit zwichten onder deze druk. Deze tirannie. Wij mogen ons nooit confirmeren aan de Sustainable Development Goals die ons tot perfecte slaaf zal maken.

Dit is de natte droom die uitkomt voor elke psychopaat met neocommunistische ambities. De psychopaat heeft van het WEF de perfecte vermomming gekregen. Social Entrepreneurs.

Elk bedrijf op aarde dat een pagina heeft op dit World Economic Forum zal pleiten voor het uitsluiten van ongevaccineerden door de invoer van vaccinatieplicht. Dit is exact conform het stappenplan zoals al eerder over werd nagedacht en werd omschreven in het Lockstep document van de Rockerfeller Foundation.

Wij zijn een bedreiging voor ze. Zij zijn werkelijk bang voor wat wij kunnen bereiken. Zij zijn bang dat de massa door ons met de waarheid overtuigd zal worden en dat wij met een betere visie voor de toekomst zullen komen.

Een visie voor de toekomst waar uw vrijheid en rechten gewaarborgd blijven en waar u zich in liefde kan verbinden met uw medemensen zonder angst voor uitsluiting.

Geef daarom nooit op. U bent de oplossing. Wij zijn de oplossing en zij zijn doodsbenauwd voor onze oneindige potentie. De arrogantie is schijn. Hun daden gehaast en wanhopig. Het gouden tijdperk voor een vrije en welvarende samenleving komt.

Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen