Minister Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid en die van Europa!

Minister Sigrid Kaag, werd ooit buiten gekegeld als ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse zaken omdat ze haar huwelijk had verzwegen met een Palestijn, die familiale banden heeft met de inmiddels gelukkig overleden terrorist en Palestijns leider Yasser Arafat. Al zou ze een relatie hebben met de klokkenluider van de Notre Dame, dan zou dit geen enkel probleem moeten zijn geweest, maar iemand als partner kiezen die verkeert in middens waarvan een beetje redelijk en beschaafd mens zegt “hier wil ik niks mee te maken hebben”, zoals Palestijnse (als activisten vermomde en verdoken)  terroristen is bevreemdend en bovendien een veiligheidsrisico voor de Nederlandse staat en voor het bevriende land Israël waar veel Nederlanders met een Joodse achtergrond na de Tweede Wereldoorlog een beschermde thuis vonden.

Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Vorige week zondagavond…..Terwijl zich in Kaboel, Afghanistan, een vreselijk drama afspeelt met grote risico´s voor aldaar nog aanwezige Europeanen, leden van de coalitie en Afghaanse helpers  die de Nederlandse troepen met beveiligen en tolken bijstonden, zit Kaag met socialiste Ploumen en Jesse “wannabe Klavertje 4”  te schransen om via een achterpoort de wens van de Nederlandse kiezer te negeren en een coalitie over links te bekokstoven met inbegrip van alle manipulerende spelletjes om de ChristenUnie buiten de deur te houden op een bruuske en ronduit achterbakse wijze.

Kaag had daar niet horen te zitten. Kaag had in de situation room van haar ministerie moeten zitten om met haar NAVO-partners en EU-collega´s (deels overlappend)  te overleggen hoe Nederland zo efficiënt mogelijk haar burgers, haar helpers maar ook  zoals verdragsmatig is bepaald, ingezetenen van andere EU lidstaten zou kunnen evacueren.

Niets is minder waar. Maagje vullen en juist niet over echte belangrijke zaken lullen. De arrogantie ten top. In een beschaafd land moeten de politieke spelletjes dan maar even wachten. Het redden van onschuldige mensenlevens kan niet wachten in een crisissituatie. Het lijkt de beschavingsgraad aan te geven van een hautaine dame die door steeds meer mensen met argusogen wordt bekeken.

Kaag die zo graag Europeaantje speelt. Kaag die nog steeds de portefeuille Europese Zaken heeft. Kaag die dineert, terwijl onze Nederlandse en Europese medeburgers voor hun leven vrezen, begrijpt het niet.  Haar is in principe ernstig plichtsverzuim te verwijten. Of wordt Kaag “ook niet gevreten” door haar collega´s Ank Bijleveld, demissionair minister van Defensie en Mark Rutte, demissionair premier? Laten ze Kaag bewust domme fouten maken en hebben zij een back up plan? Het lijkt er wel een beetje op. Er was al sprake van een mogelijke competentiestrijd tussen de Nederlandse ministeries van defensie en buitenlandse zaken, zo wisten de Nederlandse media eerder te melden.

Een zware omissie wat betreft acute en actuele dossierkennis ontstond gedurende het voorgaande. Kaag bleef erbij dat er geen Nederlanders geëvacueerd waren. Echter de realiteit leerde ons dat onze Duitse vrienden op vier verschillende vluchten Nederlanders al in veiligheid hadden gebracht. Heeft Kaag dan geen contact met haar Duitse ambtgenoot of is Kaag gewoon informeel terzijde geschoven en zo ja waarom dan?

In dankbaarheid aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken  laat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Nederland deze dagen rond de 69 Duitsers heeft geëvacueerd.
Gelukkig dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uit meer mensen bestaat dan alleen Kaag. Het feit dat de minister niet expliciet bedankt werd is een politieke en verdiende steek van je welste. Kaag stelt in de feitelijke evacuatie niets voor. Het is het consulaire noodteam en daarnaast de militairen die de missies uitvoeren, beveiligen en vliegen, die de pluimen verdienen.

Langzamerhand kunnen we steeds meer hypotheses, onder voorbehoud van andere uitkomsten door waarheidsvinding,  als aannemelijk  beschouwen.

Hard feit: gedurende een diner met twee mensen die geen deel uitmaken van de regering en dus ook geen hoogste security clearance hebben kun je niet rustig gaan eten als er in alle vertrouwelijkheid ambtsberichten en gegevens worden gedeeld die van belang zijn voor de evacuatie.  Als je die stukken leest, dan lees je die in de besloten en beveiligde omgeving van je kantoor. In een restaurant kun je niet zomaar even ergens gaan staan bellen zonder 0,0% risico om ongewenste toehoorders te hebben als er extreem gevoelige zaken worden besproken.

Natuurlijk was Kaag  te laat om maatregelen te nemen. De voormalige chef van de civiele inlichtingendienst AIVD en  generaal b.d. der Nederlandse landstrijdkrachten Rob Berthololee  was  was klip en klaar. “Nederland had eerder plannen moeten maken om tot evacuatie van tolken en andere helpers over te kunnen gaan”.  Dit is een strategische sneer naar Kaag. Immers de consulaire dienst van Buitenlandse Zaken die is belast met het verstrekken van laissez-passers  en andere benodigde documenten en stempels, opereert onder politieke verantwoordelijkheid van Kaag.

Terug naar de oud AIVD-chef Bertholee. Indirect zegt Bertholee naar mijn mening “Kaag,  je bent een onbetrouwbare en uiterst incompetente dame”.  Bronnen binnen en rond de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten lieten aan Facts Found overduidelijk weten dat Kaag niet alleen als onbetrouwbaar en incompetent wordt bezien.  Er zijn in die kringen mensen werkzaam die haar gewoon voor geen meter vertrouwen zo onze bronnen melden. Gelet op haar dubieuze contacten in de Palestijnse en Arabische wereld, wordt zij in bepaalde kringen als een gevaar beschouwd voor de nationale veiligheid van Nederland, als een gevaar voor de veiligheid en stabiliteit van de Europese Unie en die van Israël. Geïrriteerde tongen twijfelen zelfs aan haar integriteit en loyaliteit. Dat is een wantrouwen met een ongekende impact op de betrouwbaarheid van het departement Buitenlandse Zaken.

De vraag die op  dit moment is gerezen luidt of Kaag wel een volledige security clearance heeft om kennis te nemen van  alle vertrouwelijke en geheime missies en bijbehorende staatsgeheimen. Immers Kaag was niet actief acterend als minister van Buitenlandse Zaken op het moment van die bewuste zondag dat het er om spande. Is minister Kaag niet tegen beter weten in door D66 na het vertrek van Stef Blok geduwd op de ministerspost van Buitenlandse Zaken met de gedachte “er heerst corona en we verwachten geen acute grote geopolitieke veiligheidsvraagstukken” ?

Een parlementaire enquete waarbij alle betrokkenen onder ede gehoord worden is toch het minste wat we mogen verwachten.

Wat betreft crisisbeheersing: Vanaf het moment dat er signalen komen dat er problemen gaan ontstaan, dan ga je als de donder met je partners binnen de EU en met je partners binnen de NAVO coördineren om mensen weg te halen. In plaats van coördinatie heerste er chaos in Nederland maar ook elders.

Lees verder klik hier

Kaag lijkt serieus probleem voor de nationale veiligheid Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Lees ook deze berichten: