Meldpunt Vaccinatie gelanceerd: ‘Alle signalen die wij binnenkrijgen, wijzen op een noodsituatie’

De website van het Meldpunt Vaccinatie, een initiatief van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, is online. Bij dit meldpunt kunnen mensen bijwerkingen en overlijdensgevallen melden die zijn opgetreden na vaccinatie met één van de coronavaccins.

“Het meldpunt is opgericht omdat wij ons ernstig zorgen maken over de registratie van bijwerkingen en overlijdensgevallen door het Lareb, de officiële overheidsinstantie die bijwerkingen van medicijnen registreert,” aldus de BPOC2020.

“Het aantal meldingen van overlijdensgevallen dat wij ontvangen hebben, ligt ongeveer drie keer zo hoog als bij het Lareb. Bovendien heeft het Lareb nog geen enkele openheid gegeven of er tussen de bij hen geregistreerde meldingen en de vaccinaties een causaal verband is gevonden,” vervolgt de commissie.

Noodsituatie

Het werkelijke aantal meldingen ligt hoger omdat de BPOC2020 nog niet alle melders heeft kunnen bellen. Aan de hand van de meldingen wordt een onderzoeksrapport opgesteld dat de commissie zal gebruiken in een op zeer korte termijn te voeren kort geding tegen het ministerie van Volksgezondheid.

Met het kort geding hoopt de commissie te bereiken dat de vaccinaties onmiddellijk worden geschorst. “Alle signalen die wij binnenkrijgen, wijzen op een noodsituatie,” zegt commissievoorzitter Pieter Kuit in een videoboodschap.

Agnes Kant, directeur van het Lareb, heeft de BPOC2020 uitgenodigd om op 9 september in gesprek te gaan. Het is voor ons belangrijk dat het Lareb op de hoogte is van de registraties die wij hier hebben ontvangen, aldus Kuit.

Diepgaand onderzoek

Ondertussen gaat het kort geding gewoon door, benadrukt hij. “De BPOC2020 is van mening dat de vaccinatiecampagne onmiddellijk dient te worden geschorst teneinde diepgaand onderzoek naar de vaccins en de eventuele causaliteit tussen de meldingen van overlijden en gezondheidsschade, en de vaccinaties, te kunnen doen.”

Bij het Meldpunt Vaccinatie zijn 1504 overlijdens en 1496 gevallen van ernstige gezondheidsschade na coronavaccinatie gemeld.

Meldpunt Vaccinatie gelanceerd Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Lees ook deze berichten: