Wat er in de covid-vaccins zit en niet op de bijsluiters staat

De Amerikaanse microbioloog dr. Robert Young en zijn team onderzochten de inhoud van de covid-vaccins van de vier grote leveranciers. Ze vonden tal van ingrediënten die niet op de bijsluiters staan, zoals nano grafeenoxide, nano aluminium en zelfs parasieten. Hun conclusies: a) het zijn geen vaccins en b) ze zijn zeer giftig en c) het niet informeren van het publiek over de volledige inhoud van deze substanties is een schending van de Code van Neurenberg van 1947.

Dr. Robert Young en zijn team (*) publiceerden hun bevindingen in februari van dit jaar. Op 11 september volgde een update.

Dat we tot voor kort niet precies wisten wat er in die vaccins zit is uiteraard heel vreemd. Het heeft te maken met het feit dat er patenten op rusten. Een groot deel van de inhoud is daarom bedrijfsgeheim. Daardoor weet de overheid die deze producten aanschaft niet precies wat zij koopt en de geinjecteerde weet niet precies wat hij of zij krijgt ingespoten. Een bizarre situatie, die het gevolg is van de paniek die ontstond toen er door de WHO een pandemie werd uitgeroepen. Inmiddels weten we dat er geen pandemie was of is.

Dankzij onderzoeksteams als ddat van dr. Robert Young en klokkenluiders zoals Karen Kingston beginnen we nu te zien wat er nog meer in de ‘vaccins’ zit dan wat op de bijsluiters staat.

covid-vaccins bevatten grafeenoxide

Grafeenoxide

De ‘vaccins’ blijken grote hoeveelheden nanodeeltjes te bevatten van grafeenoxide, aluminium, mangaan, ijzer en andere stoffen. Het meeste grafeen vond het team van dr. Young in het Pfizer ‘vaccin’: meer dan 90 procent van de totale inhoud daarvan is grafeenoxide. Bij het Janssen-‘vaccin’ worden de verschillende bestanddelen samengehouden door een soort gelei (glue) die eveneens uit nanografeen bestaat.

Al deze nano-deeltjes oefenen een verzurende werking uit op de vloeistoffen in ons lichaam, zoals ons bloed. Een gevolg daarvan kan trombose zijn (bloedklontering). Deze nanodeeltjes zijn vooral zo gevaarlijk omdat ze door hun ongelofelijk kleine omvang ons afweersysteem ongemerkt kunnen passeren. Zo kunnen ze onder meer de barrière naar ons beenmerg en naar onze hersenen doorbreken.

Uit een intern memo van producent Pfizer, dat in het bezit is van dr. Young, blijkt dat de inhoud van het vaccin zich in het lichaam verspreidt en zich uiteindelijk concentreert in testikels en eierstokken (70 procent) en beenmerg (20 procent). Dit is geen toeval, aldus dr. Young, maar doelbewust zo ontworpen.

Magnetisch

Dr. Young en zijn team stelden verder vast dat de nanodeeltjes magnetisch zijn en van buitenaf via elektromagnetische straling (denk aan 5G en wifi) beïnvloed kunnen worden. Dit is een belangrijke bevestiging van de vele meldingen op social media over metalen voorwerpen die aan de injectieplek bleven kleven. De vaccins hebben daadwerkelijk ingrediënten die magnetisch zijn.

In de noten aan het eind van de studie wordt uitgebreid ingegaan op de link met elektromagnetische straling. In de beide interviews onder dit artikel spreekt dr. Young over het op deze wijze van buitenaf beïnvloedbaar maken van geïnjecteerde mensen.

Geen vaccins

Zijn onderzoeksteam onderscheidt drie soorten van giftigheid van de covid-vaccins van de vier producenten: ze zijn magnetotoxisch, cytotoxisch en genotoxisch.

Dit is de conclusie van deze studie over alle vier de covid-vaccins (op pagina 47 van de pdf):

“Deze Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca- en Janssen-producten zijn GEEN vaccins, maar complexe aggregaten van nanodeeltjes van grafeenoxide en andere nano bestanddelen, die gehecht zijn aan genetisch gemodificeerde nucleïnezuren van mRNA van dierlijke of vero-cellen en cellen van geaborteerde menselijke foetussen (..).

Nogmaals, de ingrediënten in deze zogenaamde vaccins zijn zeer magnetotoxisch, cytotoxisch en genotoxisch voor celmembranen van planten, insecten, vogels, dieren en mensen en hun genetica, wat al heeft geleid tot ernstige verwondingen (geschat op meer dan 500 miljoen) en/of mogelijk de dood (geschat op meer dan 35 miljoen).”

 

(*) De meeste teamleden willen anoniem blijven vanwege mogelijke represailles.

Klik hier voor een korte samenvatting van de studie

Dit is de link voor de online versie van het volledige document:
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

KLIK HIER om het volledige document te DOWNLOADEN als pdf.

Adnieuws.com voor nieuws vanuit andere bronnen

Lees ook deze berichten: